cosmosweet

Warunki i Zasady

Zaktualizowano w dniu 2023-03-27

Warunki Ogólne

Korzystając z usług oferowanych przez Cosmosweet, potwierdzasz, że zgadzasz się i jesteś związany z warunkami usługi zawartymi w Warunkach i Zasadach opisanych poniżej. Te warunki dotyczą całej strony internetowej oraz wszelkiej korespondencji e-mailowej lub innych form komunikacji pomiędzy Tobą a Cosmosweet.

W żadnym wypadku zespół Cosmosweet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub następcze szkody, w tym, ale nie tylko, utratę danych lub zysków, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na tej stronie, nawet jeśli zespół Cosmosweet lub upoważniony przedstawiciel został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeśli korzystanie z materiałów z tej strony skutkuje koniecznością serwisowania, naprawy lub korekty sprzętu lub danych, ponosisz wszelkie koszty z tym związane.

Cosmosweet nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z naszych zasobów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz zmiany polityki korzystania z zasobów w każdym momencie. Niniejsze Warunki i Zasady zostały stworzone za pomocą Termify

Licencja

Cosmosweet udziela Ci odwołalnej, nie wyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej licencji do pobierania, instalowania i korzystania z serwisu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Niniejsze Warunki i Zasady stanowią umowę między Tobą a Cosmosweet (w niniejszych Warunkach i Zasadach określany jako 'Cosmosweet', 'my', 'nas' lub 'nasz'), dostawcą strony internetowej Cosmosweet oraz usług dostępnych na stronie internetowej Cosmosweet (które są zbiorczo określane jako 'Usługa Cosmosweet' w niniejszych Warunkach i Zasadach).

Zgadzasz się być związany niniejszymi Warunkami i Zasadami. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki i Zasady, prosimy o niekorzystanie z Usługi Cosmosweet. W niniejszych Warunkach i Zasadach termin 'Ty' odnosi się zarówno do Ciebie jako osoby fizycznej, jak i do podmiotu, którego reprezentujesz. W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków i Zasad zastrzegamy sobie prawo do anulowania Twojego konta lub zablokowania dostępu do Twojego konta bez uprzedzenia.

Definicje i kluczowe terminy

Aby jak najbardziej jasno wyjaśnić wszystko w niniejszych Warunkach i Zasadach, każdorazowe odwołanie do tych terminów jest ściśle zdefiniowane jako:

 • Ciasteczko: mała ilość danych wygenerowana przez witrynę i zapisana przez przeglądarkę internetową. Służy do identyfikacji Twojej przeglądarki, dostarczania analiz, zapamiętywania informacji o Tobie, takich jak preferencje językowe lub dane logowania.
 • Firma: w przypadku, gdy niniejsza polityka odnosi się do 'Firmy', 'nas', 'naszej' lub 'naszych', odnosi się to do Cosmosweet, która jest odpowiedzialna za Twoje informacje zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zasadami.
 • Kraj: kraj, w którym znajduje się Cosmosweet lub właściciele/założyciele Cosmosweet, w tym przypadku Ukraina.
 • Urządzenie: dowolne urządzenie podłączone do internetu, takie jak telefon, tablet, komputer lub inny urządzenie, które można użyć do odwiedzenia Cosmosweet i korzystania z usług.
 • Usługa: odnosi się do usługi świadczonej przez Cosmosweet, jak opisano w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) i na tej platformie.
 • Usługa osób trzecich: odnosi się do reklamodawców, sponsorów konkursów, partnerów promocyjnych i marketingowych oraz innych, którzy dostarczają naszej treści lub których produkty lub usługi mogą Cię zainteresować.
 • Strona internetowa: strona Cosmosweet, do której można uzyskać dostęp za pomocą tego adresu URL: https://cosmosweet.com/
 • Ty: osoba lub podmiot zarejestrowany w Cosmosweet, korzystający z Usług.

Ograniczenia

Zgadzasz się, że nie będziesz i nie pozwolisz innym na:

 • Licencjonowanie, sprzedaż, wynajem, dzierżawę, przypisanie, dystrybucję, przesyłanie, hostowanie, zlecenie na zewnątrz, ujawnianie lub w inny sposób komercyjne wykorzystanie strony internetowej lub udostępnienie platformy jakiejkolwiek trzeciej osobie.
 • Modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych, rozkładanie, dekodowanie, odwrotna kompilacja lub inżynieria wsteczna dowolnej części strony internetowej.
 • Usuwanie, zmienianie lub zacieranie jakiejkolwiek uwagi własnościowej (w tym uwagi dotyczącej praw autorskich lub znaków towarowych) należącej do Cosmosweet lub jej spółek zależnych, partnerów, dostawców lub licencjodawców strony internetowej.

Polityka zwrotów i reklamacji

Dziękujemy za zakupy w Cosmosweet. Doceniamy fakt, że lubisz kupować produkty, które tworzymy. Chcemy również zapewnić, że będziesz miał satysfakcjonujące doświadczenia podczas przeglądania, oceny i zakupów naszych produktów.

Jak w przypadku każdego doświadczenia zakupowego, istnieją warunki i zasady, które dotyczą transakcji w Cosmosweet. Będziemy króci jak pozwolą nam na to nasi prawnicy. Najważniejszą rzeczą jest to, że składając zamówienie lub dokonując zakupu w Cosmosweet, zgadzasz się na warunki wraz z Polityką prywatności Cosmosweet.

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś całkowicie zadowolony z jakiegokolwiek produktu lub usługi, które dostarczamy, nie wahaj się skontaktować z nami, a omówimy wszelkie problemy, jakie napotkasz z naszym produktem.

Twoje sugestie

Wszelkie opinie, komentarze, pomysły, ulepszenia lub sugestie (z kolektywnie określane jako 'Sugestie'), które przekazujesz Cosmosweet w odniesieniu do strony internetowej pozostaną wyłączną własnością Cosmosweet.

Cosmosweet jest wolna od ograniczeń w zakresie wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, publikowania lub ponownego rozpowszechniania Sugestii w dowolny sposób i w dowolnym celu, bez udzielania kredytu lub jakiejkolwiek rekompensaty dla Ciebie.

Twoja zgoda

Zaktualizowaliśmy nasze Warunki i Zasady, aby zapewnić Ci pełną przejrzystość co do tego, co jest ustawiane podczas odwiedzania naszej strony i jak jest to wykorzystywane. Korzystając z naszej strony internetowej, rejestrując konto lub dokonując zakupu, niniejszym wyrażasz zgodę na nasze Warunki i Zasady.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsze Warunki i Zasady odnoszą się wyłącznie do Usług. Usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych nieoperowanych lub niekontrolowanych przez Cosmosweet. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność lub opinie wyrażane na takich stronach internetowych, a takie strony nie są badane, monitorowane lub sprawdzane pod kątem dokładności lub kompletności przez nas. Pamiętaj, że korzystając z linku, który przenosi Cię z Usług na inną stronę internetową, nasze Warunki i Zasady przestają obowiązywać. Twoje przeglądanie i interakcja na innych stronach internetowych, w tym tych, które posiadają link na naszej platformie, podlegają regułom i politykom własnym tych stron. Takie strony trzecie mogą używać własnych plików cookie lub innych metod do zbierania informacji o Tobie.

Cookie

Cosmosweet używa 'plików cookie' do identyfikowania obszarów naszej strony internetowej, które odwiedziłeś. Plik cookie to mały fragment danych przechowywanych na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez Twoją przeglądarkę internetową. Używamy plików cookie do poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, ale nie są one niezbędne do jej użytkowania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje, takie jak filmy, mogą stać się niedostępne lub będziesz musiał wprowadzić swoje dane logowania za każdym razem, gdy odwiedzisz stronę, ponieważ nie będziemy mogli zapamiętać, że już wcześniej się zalogowałeś. Większość przeglądarek internetowych może być ustawiona w celu wyłączenia używania plików cookie. Jednakże, jeśli wyłączysz pliki cookie, może to spowodować, że nie będziesz mógł korzystać z funkcjonalności naszej strony internetowej poprawnie lub w ogóle. Nigdy nie umieszczamy w plikach cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Zmiany w naszych Warunkach i Zasadach

Zgadzasz się i akceptujesz, że Cosmosweet może zatrzymać (trwale lub tymczasowo) świadczenie Usługi (lub jakiejkolwiek funkcji w ramach Usługi) Tobie lub użytkownikom ogólnie według wyłącznego uznania Cosmosweet, bez uprzedniego powiadomienia Ciebie. Możesz przestać korzystać z Usługi w dowolnym momencie. Nie musisz specjalnie informować Cosmosweet, kiedy przestajesz korzystać z Usługi. Zgadzasz się i akceptujesz, że jeśli Cosmosweet wyłączy dostęp do Twojego konta, możesz zostać pozbawiony dostępu do Usługi, danych Twojego konta lub jakichkolwiek plików lub innych materiałów, które znajdują się w Twoim koncie.

Jeśli zdecydujemy się zmienić nasze Warunki i Zasady, opublikujemy te zmiany na tej stronie i/lub zaktualizujemy datę modyfikacji Warunków i Zasad poniżej.

Modyfikacje naszej strony internetowej

Cosmosweet zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania, tymczasowo lub trwale, strony internetowej lub jakiejkolwiek usługi, do której się łączy, z lub bez powiadomienia i bez odpowiedzialności wobec Ciebie.

Aktualizacje naszej strony internetowej

Cosmosweet może od czasu do czasu udostępniać ulepszenia lub usprawnienia funkcji/funkcjonalności strony internetowej, które mogą obejmować poprawki, naprawy błędów, aktualizacje, uaktualnienia i inne modyfikacje („Aktualizacje”).

Aktualizacje mogą zmieniać lub usuwać niektóre funkcje i/lub funkcjonalności strony internetowej. Zgadzasz się, że Cosmosweet nie ma obowiązku (i) dostarczania żadnych Aktualizacji lub (ii) kontynuowania dostarczania lub umożliwiania określonych funkcji i/lub funkcjonalności strony internetowej Tobie.

Dalsze zgadzasz się, że wszystkie Aktualizacje będą (i) uważane za integralną część strony internetowej i (ii) podlegać warunkom niniejszej Umowy.

Usługi ze strony trzeciej

Możemy wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści stron trzecich (w tym dane, informacje, aplikacje i inne produkty lub usługi) lub umożliwiać dostęp do stron trzecich lub usług ('Usługi ze strony trzeciej').

Zgadzasz się i akceptujesz, że Cosmosweet nie będzie odpowiadać za żadne Usługi ze strony trzeciej, w tym za ich dokładność, kompletność, aktualność, ważność, zgodność z prawem autorskim, legalność, przyzwoitość, jakość lub jakikolwiek inny aspekt. Cosmosweet nie podejmuje i nie będzie miał żadnej odpowiedzialności lub obowiązku wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu za żadne Usługi ze strony trzeciej.

Usługi ze strony trzeciej i odnośniki do nich są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody i korzystasz z nich w całości na własne ryzyko i podlegasz warunkom i zasadom tych stron trzecich.

Okres i zakończenie

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do momentu jej rozwiązania przez Ciebie lub Cosmosweet.

Cosmosweet może w każdej chwili i z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny według własnego uznania wstrzymać lub rozwiązać niniejszą Umowę z lub bez uprzedniego powiadomienia.

Ta Umowa zostanie natychmiast rozwiązana bez wcześniejszego powiadomienia ze strony Cosmosweet, w przypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Możesz również zakończyć niniejszą Umowę przez usunięcie strony internetowej i wszystkich jej kopii z Twojego komputera.

Po zakończeniu niniejszej Umowy musisz zaprzestać korzystania ze strony internetowej i usunąć wszystkie kopie strony internetowej z Twojego komputera.

Zakończenie niniejszej Umowy nie będzie ograniczać żadnych praw ani środków Cosmosweet wynikających z ustawodawstwa lub prawa powszechnego w przypadku naruszenia przez Ciebie (w okresie obowiązywania niniejszej Umowy) któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub agentem takiego właściciela i uważasz, że materiał znajdujący się na naszej stronie internetowej stanowi naruszenie twoich praw autorskich, skontaktuj się z nami, podając następujące informacje: (a) fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu; (b) identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie; (c) twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail; (d) oświadczenie od ciebie, że w dobrej wierze uważasz, iż używanie materiału nie jest autoryzowane przez właścicieli praw autorskich; oraz (e) oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne i, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, jesteś uprawniony do działania w imieniu właściciela.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zrekompensować i chronić Cosmosweet oraz jego rodziców, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców (jeśli tacy są) od wszelkich roszczeń lub żądań, w tym rozsądnych opłat adwokackich, wynikających z lub związanych z: (a) Twoim użytkowaniem strony internetowej; (b) naruszeniem niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek ustawy lub przepisu; lub (c) naruszeniem jakiegokolwiek prawa osób trzecich.

Brak gwarancji

Strona internetowa jest dostarczana „tak jak jest” i „w stanie dostępności” oraz ze wszystkimi wadami i defektami bez żadnej gwarancji. W największym dozwolonym zakresie na mocy obowiązującego prawa, Cosmosweet, w swoim imieniu i w imieniu swoich spółek zależnych, podmiotów stowarzyszonych i ich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie oświadcza, że ​​odmawia wszelkich gwarancji, czy to wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do strony internetowej, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji związanych z przydatnością handlową, przydatnością do określonego celu, tytułem i nie naruszaniem praw autorskich oraz wszelkich gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu umów, przebiegu wykonania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczania powyższego, Cosmosweet nie zapewnia żadnej gwarancji ani zobowiązania i nie dokonuje żadnych oświadczeń w jakimkolwiek zakresie, że strona internetowa będzie spełniać Twoje wymagania, osiągnie jakiekolwiek zamierzone cele, będzie kompatybilna lub będzie działać z innym oprogramowaniem, systemami lub usługami, będzie działać bez przerw, spełni wszelkie standardy wydajności lub niezawodności lub będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub defekty mogą lub zostaną poprawione.

Ponadto ani Cosmosweet, ani żaden dostawca Cosmosweet nie dokonuje żadnego oświadczenia ani gwarancji jakiejkolwiek, wyraźnej lub dorozumianej, w jakimkolwiek zakresie: (i) co do działania lub dostępności strony internetowej, lub informacji, treści i materiałów lub produktów zawartych na niej; (ii) że strona internetowa będzie działać bez przerw lub bezbłędnie; (iii) co do dokładności, niezawodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem strony internetowej; lub (iv) że strona internetowa, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane przez Cosmosweet lub w jego imieniu są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych składników.

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie domniemanych gwarancji lub ograniczeń dotyczących stosowanych przepisów prawnych dotyczących praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od szkód, jakie możesz ponieść, całkowita odpowiedzialność Cosmosweet i jej dostawców na mocy jakiejkolwiek z postanowień niniejszej Umowy i wyłączne środki zaradcze dla wszystkich wyżej wymienionych kwestii będą ograniczone do faktycznie przez Ciebie zapłaconej kwoty za stronę internetową.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku Cosmosweet lub jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, pośrednie lub następcze szkody (w tym, ale nie tylko, szkody wynikłe z utraty zysków, utraty danych lub innych informacji, przerw w prowadzeniu działalności, obrażeń cielesnych, utraty prywatności wynikającej w jakikolwiek sposób z używania lub niemożności używania strony internetowej, oprogramowania lub sprzętu firm trzecich używanych wraz ze stroną internetową, lub w jakikolwiek inny sposób związane z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy), nawet jeśli Cosmosweet lub jakiś dostawca został poinformowany o możliwości poniesienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy zawiedzie swój cel.

Niektóre stany/jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie przypadkowych lub następczych szkód, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Ciebie.

Wykonalność poszczególnych postanowień

Jeśli któreś z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, to takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby osiągnąć cel takiego postanowienia w największym możliwym stopniu zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia będą w pełni obowiązywać.

Niniejsza Umowa, wraz z Polityką prywatności oraz wszelkimi innymi powiadomieniami prawnych publikowanymi przez Cosmosweet w usługach, stanowi całościowe porozumienie między Tobą a Cosmosweet w sprawie usług. Jeśli któreś z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostaną w pełni w mocy. Żadne zaniechanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zaniechanie takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia, a zaniechanie przez Cosmosweet jakiegokolwiek prawa lub postanowienia na mocy niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. TY I Cosmosweet ZGADZACIE SIĘ, ŻE KAŻDE ROSZCZENIE WYNISZCZONE Z LUB ZWIĄZANE Z USŁUGAMI MUSI BYĆ WNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA TAKIEGO ROSZCZENIA. W PRZECIWNYM RAZIE TAKIE ROSZCZENIE JEST TRWALE WYKLUCZONE.

Zrzeczenie się prawa

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej Umowie, niedochowanie prawa lub niezrealizowanie zobowiązania przez jedną ze stron, nie wpłynie na prawo tej strony do egzekwowania tego prawa lub wymagania tego zobowiązania w przyszłości. Również zrzeczenie się praw z tytułu naruszenia nie stanowi zrzeczenia się prawa do ewentualnego kolejnego naruszenia.

Brak wykonania lub opóźnienie w wykonaniu przez jedną ze stron jakiegokolwiek prawa lub uprawnienia wynikającego z niniejszej Umowy, nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa lub uprawnienia. Żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa lub uprawnienia wynikającego z niniejszej Umowy nie będzie wykluczać dalszego wykonania tego lub jakiegokolwiek innego prawa udzielonego w niniejszej Umowie. W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszą Umową a jakimkolwiek obowiązującym zakupem lub innymi warunkami, obowiązywać będą postanowienia niniejszej Umowy.

Poprawki do niniejszej Umowy

Cosmosweet zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji lub zastąpienia niniejszej Umowy w każdym czasie. Jeśli zmiana będzie istotna, zapewnimy co najmniej 30 dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi zmianę istotną zostanie ustalone według naszego własnego uznania.

Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej po wejściu w życie jakichkolwiek poprawek, wyrażasz zgodę na podleganie nowym warunkom. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie jesteś upoważniony do korzystania z Cosmosweet.

Całościowa Umowa

Umowa stanowi kompletną umowę pomiędzy Tobą a Cosmosweet w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze i współczesne umowy pisemne lub ustne pomiędzy Tobą a Cosmosweet.

Możesz podlegać dodatkowym warunkom i postanowieniom, które mają zastosowanie, gdy korzystasz lub nabywasz inne usługi Cosmosweet, które Cosmosweet udostępni Tobie w momencie takiego korzystania lub nabycia.

Aktualizacje naszych Warunków

Możemy zmieniać naszą usługę i polityki oraz wprowadzać zmiany do tych Warunków, aby dokładnie odzwierciedlały naszą usługę i polityki. Chyba że wymaga tego prawo, powiadomimy Cię (na przykład za pośrednictwem naszej usługi) przed wprowadzeniem zmian do tych Warunków i umożliwimy Ci zapoznanie się z nimi przed wejściem w życie. Następnie, jeśli będziesz nadal korzystać z usługi, będziesz związany zaktualizowanymi Warunkami. Jeśli nie chcesz zaakceptować tych lub jakichkolwiek zaktualizowanych Warunków, możesz usunąć swoje konto.

Własność intelektualna

Strona internetowa i cała jej zawartość, funkcje i funkcjonalności (w tym, między innymi, wszelkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlanie, obrazy, wideo i audio oraz projekt, selekcja i układ tego wszystkiego), są własnością Cosmosweet, jego licencjodawców lub innych dostawców takiego materiału i są chronione przez prawo autorskie, znaki towarowe, patentowe, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawne. Materiał ten nie może być kopiowany, modyfikowany, reprodukowany, pobierany ani dystrybuowany w żaden sposób, w całości lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody Cosmosweet, chyba że jest to wyraźnie przewidziane w niniejszych Warunkach. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiału jest zabronione.

Umowa o Rozstrzyganiu Sporów

Ta sekcja dotyczy każdego sporu Z WYJĄTKIEM SPORÓW DOTYCZĄCYCH ROSZCZEŃ O WYDANIE POSTANOWIEŃ WSTRZYMAJĄCYCH LUB EKWITY STOSOWNIE DO PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYKONANIA LUB WAŻNOŚCI TWOICH LUB Cosmosweet's PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Termin „spór” oznacza każdy spór, działanie lub inne kontrowersje między Tobą a Cosmosweet dotyczące Usług lub niniejszej umowy, niezależnie od tego, czy jest to umowa, gwarancja, delikt, ustawa, regulacja, rozporządzenie lub każda inna podstawowa podstawa prawna lub równowaga. „Spór” będzie miał najszersze możliwe znaczenie dozwolone przez prawo.

Zawiadomienie o Sporze

W przypadku sporu Ty lub Cosmosweet musi dać drugiej stronie Zawiadomienie o Sporze, które jest pisemnym oświadczeniem zawierającym nazwę, adres i informacje kontaktowe strony je wydającej, fakty stanowiące podstawę sporu oraz żądaną rekompensatę. Musisz przesłać jakiekolwiek Zawiadomienie o Sporze drogą mailową na adres: [email protected]. Cosmosweet prześle Ci jakiekolwiek Zawiadomienie o Sporze pocztą na Twój adres, jeśli go posiadamy, lub na adres e-mail. Ty i Cosmosweet spróbujecie rozwiązać jakikolwiek spór poprzez negocjacje nieformalne w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty wysłania Zawiadomienia o Sporze. Po upływie sześćdziesięciu (60) dni Ty lub Cosmosweet może rozpocząć postępowanie arbitrażowe.

Wiążąca arbitraż

Jeśli Ty i Cosmosweet nie rozwiązaliście sporu za pomocą negocjacji, każda inna próba rozwiązania sporu będzie prowadzona wyłącznie poprzez wiążący arbitraż, zgodnie z opisem w tym rozdziale. Zrzekasz się prawa do procesowania (lub uczestnictwa jako strona lub członek klasy) wszelkich sporów w sądzie przed sędzią lub ławą przysięgłych. Spór będzie rozstrzygnięty przez wiążący arbitraż zgodnie z zasadami dotyczącymi arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Każda ze stron może ubiegać się o tymczasowe lub wstępne nakazy sądowe od każdego sądu właściwego terytorialnie, jak to konieczne do ochrony praw lub własności strony w trakcie trwania arbitrażu. Wszystkie koszty, opłaty i wydatki prawne, rachunkowe i inne poniesione przez zwycięską stronę będą poniesione przez stronę niezwycięską.

Nadesłane i prywatność

W przypadku przesłania lub zamieszczenia jakichkolwiek pomysłów, kreatywnych sugestii, projektów, fotografii, informacji, reklam, danych lub propozycji, w tym pomysłów na nowe lub ulepszone produkty, usługi, funkcje, technologie lub promocje, wyrażasz wyraźną zgodę na to, że takie nadesłania będą automatycznie traktowane jako nie poufne i nie własnościowe i staną się wyłączną własnością Cosmosweet, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia lub kredytu dla Ciebie. Cosmosweet i jego podmioty stowarzyszone nie będą miały żadnych zobowiązań związanych z takimi nadesłaniami lub wpisami i mogą korzystać z pomysłów zawartych w takich nadesłaniach lub wpisach do celów w dowolnym medium na zawsze, w tym, ale nie tylko, w celu opracowywania, wytwarzania i promowania produktów i usług przy użyciu takich pomysłów.

Promocje

Cosmosweet może od czasu do czasu organizować konkursy, promocje, loterie lub inne działania („Promocje”), które wymagają przekazania materiałów lub informacji na Twój temat. Należy pamiętać, że wszystkie Promocje mogą być regulowane oddzielnymi zasadami, które mogą zawierać określone wymagania kwalifikacyjne, takie jak ograniczenia wiekowe i geograficzne. Jesteś odpowiedzialny za przeczytanie wszystkich zasad Promocji, aby ustalić, czy masz prawo do udziału w nich. Jeśli wziąłeś udział w jakiejkolwiek Promocji, zgadzasz się przestrzegać i zastosować się do wszystkich zasad Promocji.

Dodatkowe warunki i zasady mogą obowiązywać w przypadku zakupów towarów lub usług na lub za pośrednictwem usług, a te warunki i zasady stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Błędy drukarskie

W przypadku, gdy produkt lub usługa jest wymieniony/-a w niewłaściwej cenie lub z niewłaściwymi informacjami ze względu na błąd drukarski, mamy prawo odmówić lub anulować zamówienia na produkt i/lub usługę wymienione/-e w niewłaściwej cenie. Mamy prawo odmówić lub anulować takie zamówienie, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone, a karta kredytowa została obciążona. Jeśli karta kredytowa została już obciążona za zakup, a zamówienie zostało anulowane, natychmiast zwrócimy kwotę obciążenia na Twoje konto karty kredytowej lub inne konto płatnicze.

Różne

Jeśli z jakiegoś powodu sąd właściwy stwierdzi, że którekolwiek postanowienie lub część niniejszych Warunków i Zasad jest niemożliwe do wykonania, pozostałe postanowienia Warunków i Zasad pozostaną w pełni ważne i skuteczne. Zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków i Zasad będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie zapisane na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Cosmosweet. W przypadku naruszenia lub przewidywanego naruszenia przez Ciebie, Cosmosweet będzie uprawnione do ochrony przedawnienia lub innej pomocy prawnej (bez obowiązku wniesienia kaucji lub zabezpieczenia) w celu uzyskania zadośćuczynienia. Cosmosweet prowadzi i kontroluje usługi Cosmosweet ze swoich biur w Polsce. Usługa nie jest przeznaczona do dystrybucji lub użytkowania przez osoby fizyczne lub podmioty prawne w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, gdzie taka dystrybucja lub użytkowanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacją. Oznacza to, że osoby, które decydują się korzystać z usług Cosmosweet z innych miejsc, czynią to na własną odpowiedzialność i są wyłącznie odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów, jeśli i w zakresie, w jakim lokalne przepisy są zastosowane. Niniejsze Warunki i Zasady (obejmujące i uwzględniające Politykę prywatności Cosmosweet) zawierają całkowite porozumienie i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia między Tobą a Cosmosweet dotyczące jego przedmiotu i nie mogą zostać zmienione lub zmodyfikowane przez Ciebie. Nagłówki sekcji użyte w niniejszej Umowie służą tylko dla wygody i nie będą miały żadnego znaczenia prawnego.

Oświadczenie o ochronie praw autorskich

Cosmosweet nie ponosi odpowiedzialności za żadną zawartość, kod lub jakąkolwiek inną nieścisłość.

Cosmosweet nie udziela gwarancji lub zapewnień.

W żadnym wypadku Cosmosweet nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, bezpośrednie, pośrednie, następcze lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek inne szkody, czy to w ramach umowy, zaniedbania lub innej szkody deliktowej, wynikające z korzystania z Usługi lub treści Usługi. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania dodatków, usunięć lub modyfikacji treści na Usłudze w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Usługa Cosmosweet i jej treść są dostarczane „takie jakie są” i „takie jakie są dostępne” bez żadnych gwarancji lub reprezentacji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych. Cosmosweet jest dystrybutorem, a nie wydawcą treści dostarczanych przez strony trzecie; w związku z tym Cosmosweet nie sprawuje kontroli redakcyjnej nad takimi treściami i nie udziela żadnych gwarancji ani reprezentacji co do dokładności, niezawodności lub aktualności jakiejkolwiek informacji, treści, usługi lub towaru dostarczanego za pośrednictwem lub dostępnego za pośrednictwem Usługi Cosmosweet. Bez ograniczania powyższego Cosmosweet w szczególności wyklucza wszelkie gwarancje i reprezentacje w odniesieniu do jakiejkolwiek treści przesyłanej za pośrednictwem Usługi Cosmosweet lub na stronach, które mogą pojawić się jako łącza na Usłudze Cosmosweet, lub w produktach dostarczanych w ramach lub w związku z Usługą Cosmosweet, w tym w szczególności jakiekolwiek gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nie naruszania praw stron trzecich. Żadne porady ustne lub pisemne informacje udzielone przez Cosmosweet lub jego afiliacje, pracowników, urzędników, dyrektorów, agentów lub podobne osoby nie stworzą gwarancji. Informacje dotyczące ceny i dostępności mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Bez ograniczania powyższego, Cosmosweet nie gwarantuje, że Usługa Cosmosweet będzie nieprzerwana, wolna od korupcji, terminowa lub wolna od błędów.

Skontaktuj się z nami

Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli masz jakieś pytania.